pieczywopelnoziarniste.pl


Aktualności

PROGRAM WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2017


Luty 20, 2017

Wprowadzenie
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaprasza młodych rolników do Programu Wymiany Młodych Rolników ze stanem Teksas w Stanach Zjednoczonych, który rozpoczynamy w lutym 2017r. Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program zakłada, że polscy rolnicy będą wyjeżdżali do Teksasu na farmy, a rolnicy amerykańscy będą przyjeżdżali do polskich gospodarstw i zapoznawali się ze specyfików produkcji.

Cele Programu Wymiany
1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa
   oraz warunków przyrodniczych w Teksasie
2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii  Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami,  administracją w Polsce i w Teksasie
4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

Założenia programu
1. Praca w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych zajęciach rodziny goszczącej
2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej, a także historii, kultury i ekonomii
3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym
   w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym
4. Poznanie kultury miejsc historycznych, zabytków– zwiedzanie wybranych miejsc w kraju goszczącym

informacja o programie 2017
podsumowanie pracy KomisjiXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”


Luty 13, 2017

W dniach 31 stycznia – 3 lutego w Zakopanem odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Trzeciego dnia konferencji swoje wystąpienie wygłosił prezes PZPRZ pan Stanisław Kacperczyk. W czasie swojego wystąpienia poruszał kwestie związane z działalnością związku, planami dalszej działalności oraz współpracy pomiędzy nauką i praktyką rolniczą.


Poniżej krótka fotorelacja:

Konferencja prasowa – Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych


Styczeń 4, 2017

Warszawa, 20 grudnia 2016 r
Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

W czasie konferencji prasowej wystąpili:

 •  Stanisław Kacperczyk – prezes PZPRZ,
 •  Marian Borek – wicedyrektor Dep. Rynków Rolnych MRiRW
 •  Marzena Trajer – Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR
 •  Danuta Boros – profesor IHAR-PIB Radzików
 •  Katarzyna Boczek – CDR w Brwinowie
 •  Alina Bulska – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w Zwierzyńcu k/Cęstochowy,

W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 dziennikarzy z prasy, radia i telewizji.JEDZ PRODUKTY Z CAŁEGO ZIARNA PRZYNAJMNIEJ DWA RAZY DZIENNIE!

Copyright © 2015-2017 pieczywocaloziarniste.pl