pieczywopelnoziarniste.pl


Aktualności

Pismo z prośbą do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Sierpień 17, 2016
Pobierz

Pismo Jima Mazurkiewicza

Sierpień 17, 2016
Pobierz

Broszura - "Zdrowe ziarno dobry chleb. Razowa pełnia zdrowia”

Lipiec 27, 2016
Pobierz

Wydawca: Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych www.pzprz.pl Warszawa, maj 2016 r.
Sfinansowano ze środków Funduszu Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych


Polendo k/Świecia – Szkolenie „Integrowana Produkcja Zbóż Chlebowych”

Czerwiec 9, 2016

Sfinansowano ze środków Funduszu Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych


Podgóra k/Zwolenia – Szkolenie „Integrowana Produkcja Zbóż Chlebowych”

Czerwiec 9, 2016

Sfinansowano ze środków Funduszu Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych


Dzień Otwartych Drzwi IHAR-PIB w Radzikowie

Czerwiec 8, 2016
Dnia 3-go czerwca 2016 roku
w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie (IHAR-PIB)
odbył się Dzień Otwartych Drzwi.

Impreza była organizowana przez IHAR przy współpracy z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych, Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy oraz Grupą Azoty. Wiceminister Ryszard Zarudzki otwierając wydarzenie wyraźnie zaznaczył potrzebę otwartości na innowacje w rolnictwie, a swoje wystąpienie skierował przede wszystkim do licznie przebywającej na sali młodzieży szkół rolniczych.

Program Dni otwartych skierowany był do rolników, uczniów szkół rolniczych, hodowców, pracowników ODR, przedstawicieli związków branżowych, naukowców, prasy rolniczej i szerokiej publiczności.

Celem imprezy były:

• integracja nauki z doradztwem i praktyką rolniczą,
• promocja programów badawczych Instytutu i nowoczesnych technologii rolnictwa precyzyjnego,
• transfer wiedzy i prezentacja dorobku naukowego i hodowlanego IHAR-PIB oraz dorobku hodowlanego i produkcyjnego ZD IHAR Radzików,
• wymiana doświadczeń między pracownikami nauki, służbami doradczymi ODR, pracownikami hodowli, rolnikami i producentami żywności.

Około godziny 16:00 na sali konferencyjnej w IHAR-PIB w Radzikowie odbyło się walne zebranie członków PZPRZ.

Fotorelacja z wydarzenia

JEDZ PRODUKTY Z CAŁEGO ZIARNA PRZYNAJMNIEJ DWA RAZY DZIENNIE!