pieczywopelnoziarniste.pl

Aktualności

Program wymiany młodych rolników Polska – Teksas 2019 – lista osób zakwalifikowanych


Marzec 6, 2019

Informujemy, że po przeprowadzonej rozmowie w dniu 11 lutego 2019 r. przez Komisję Kwalifikacyjną z osobami
ubiegającymi się o udział w Programie Wymiany Młodych Rolników do udziału w Programie AD 2019 zostały przyjęte
następujące osoby:

1. Marcin Gryn z woj. lubelskiego
2. Wojciech Kaczyński z woj. podlaskiego
3. Tomasz Kuchta z woj. podkarpackiego
4. Marcin Machnicki z woj. kujawsko-pomorskiego
5. Mikołaj Mańkucki z woj. pomorskiego
5. Robert Pawlak z woj. mazowieckiego
6. Kinga Rosochacka z woj. dolnośląskiego
7. Michał Ruchniak z woj. zachodniopomorskiego
8. Sylwester Wójkowski z woj. łódzkiego
9. Piotr Wawrzyńczak z woj. świętokrzyskiego

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy udanego pobytu w Teksasie. Wierzymy, że zdobyte doświadczenia
przydadzą się Wam w waszej przyszłej pracy, a nawiązane kontakty przyczynią się do rozwoju współpracy i dobrych
relacji społecznych i gospodarczych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Wszystkim pozostałym osobom, które nie znalazły się na liście dziękujemy bardzo za przybycie i zainteresowanie
naszym programem.

Katarzyna Boczek, Z-ca Dyrektora CDR w Brwinowie, Koordynator Programu
Stanisław Kacperczyk, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Informacja o wynikach konkursu 2019
Rynek zbóż – podsumowanie i prognozy – Relacje z konferencji PZPRZ


Styczeń 31, 2019

Znaczący wpływ na to, co się dzieje w rolnictwie ma głównie pogoda. To ona co roku sprawia nam bardzo wiele
kłopotów. Rok 2017 był mokry, więc rolnicy nie mogli zebrać tego, co na polach wyrosło. Jaki był ubiegły dla polskiego
rolnictwa? Też nie był dobry, ale tym razem z powodu suszy, ale to nie jedyny niekorzystny czynnik, który osłabił
dochody polskich rolników – ocenia Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Jaki będzie 2019?

Więcej na ten temat możecie się Państwo dowiedzieć m.in. z poniższej publikacji dwutygodnika AGRO SERWIS:


W dorocznej konferencji PZPRZ wzięli udział przedstawiciele także innych redakcji:
Jakie skutki suszy? PZPRZ podsumowuje rok
Duże niedobory opadów w tym roku będą miały wpływ również na przyszłoroczne zbiory,
które są zagrożone!

Rynek zbóż – podsumowanie i prognozy
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zorganizował konferencję poświęconą podsumowaniu tegorocznej
sytuacji na rynku zbóż. Do jakich wniosków doszli?

Jaki będzie 2019 rok dla plantatorów zbóż?
Koniec roku to czas podsumowań, jaki on był dla polskiego rolnictwa. Niestety, nie był dobry głównie z powodu suszy.
Głównie, bo to nie jedyny niekorzystny czynnik, który osłabił dochody rolników. Tegoroczną sytuację na rynku zbóż
podsumował na przedświątecznej konferencji Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

To nie był łatwy rok dla rolników. Susza dawała im się mocno we znaki
Zbliża się koniec roku, a więc czas na podsumowanie. Ale o takie uogólnione podsumowanie trudno w rolnictwie,
bo ze względu na kapryśną pogodę u jednych rolników był nadzwyczajny urodzaj, a u innych - katastrofa.
Produkcja zbóż była w tym roku nieco mniejsza, bo niższe były plony w częściach kraju dotkniętych suszą.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w PROGRAMIE WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2019


Styczeń 23, 2019

POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW ROŚLIN ZBOŻOWYCH we współpracy z AGRO BUSINESS KLUBEM oraz
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE zaprasza do udziału w PROGRAMIE WYMIANY
MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2019.

... Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym.
Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie.
Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy
wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

WIĘCEJ O PROGRAMIE

Program trwa 5 tygodni. Ma dostarczyć młodym ludziom wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy
w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy
rolnicy wyjeżdżają na farmy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

Organizatorem Programu w Polsce jest Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych we współpracy z Centrum
Doradztwa Rolniczego i Agro Biznes Klubem. Ponadto Partnerami Programu są: Bayer Sp. z o.o., Syngenta, Procam,
Agrocentrum i Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

Organizatorem Programu w Teksasie jest Texas A&M University, TALL Program oraz pięć głównych organizacji
branżowych reprezentujących rolników z pięciu sektorów:

– producentów pszenicy Stanu Teksas ( Texas Wheat Producers)
– producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers)
– producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers)
– producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen)
– producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association)

Partnerem strategicznym jest Bayer CropScience

Główne cele Programu
1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa
    oraz warunków przyrodniczych
2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie
4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

Założenia programu

1. Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej;
2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii;
3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym
     w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym;
4. Poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków

Koordynatorzy programu

1. Ze strony polskiej – Katarzyna Boczek – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
2. Ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – Texas A&M University i TALL Program

Informacja dla osób zainteresowanych wyjazdem do Teksasu Termin wyjazdu: 11 czerwca 2019 – 12 lipca 2019 r.
Długość trwania programu: 5 tygodni
Wymagany wiek uczestników: 20-30 lat
Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej, bydła mięsnego,
Wymagane wykształcenie: ukończona szkoła średnia lub studia wyższe kierunki rolnicze
Wymagania językowe: co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację
Mile widziane: prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze

Inne wymagania dotyczące młodych rolników

1. Każdy z uczestników zobowiązany będzie udziału w codziennych zajęciach oraz do mieszkania w gospodarstwie
    u rodziny goszczącej
2. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę
3. Uczestnicy powinni zdobywać wiedzę i doświadczenie praktyczne, dlatego oczekuje się od nich aktywności,
    zaangażowania i zainteresowania. Mile widziane będą artykuły, zdjęcia i filmy wykonane podczas pobytu w
    Teksasie.
4. W każdym gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany
5. Na początku wymiany uczestnicy wezmą udział w trzydniowym programie wprowadzającym, a na zakończenie
    programu w dwudniowym programie podsumowującym.

Warunki pobytu

1. Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie
2. Uczestnik weźmie udział w trzydniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w
    College Station ( pod Austin) finansowanym przez sponsorów
3. Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu
4. Uczestnik weźmie udział w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów
    programu w Teksasie
5. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie

Koszty po stronie uczestnika programu

1. Przelot samolotem –około 4 tys. złotych ( dokładna cena biletu zależy od kursu dolara)
2. Ubezpieczenie – 400 złotych
3. Wiza – 624 złote ( kurs z dnia 23.01.2019)
4. Koszty administracyjne programu – 500 złotych

Uwaga: każdy kto zakwalifikuje się do Programu otrzyma pisemne potwierdzenie informujące o udziale w Programie,
które może przedstawić na swojej uczelni jeśli jest studentem. Może je również wykorzystać przy staraniu się o
dofinansowanie wyjazdu przez sponsora.

Dokumenty jakie należy wypełnić

1. Formularz zgłoszeniowy w języku polskim
2. Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim – wkleić zdjęcie
3. Zobowiązanie o przyjęciu uczestnika Programu Wymiany w 2020 roku
4. Kopia paszportu ( może być dostarczona w terminie późniejszym)
5. Kopia dowodu osobistego
6. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Proszę wszystkie dokumenty przygotować na rozmową kwalifikacyjną.
Natomiast przed rozmową kwalifikacyjną przesłać potwierdzenie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej do Katarzyny
Boczek na adres e-mail: k.boczek@cdr.gov.pl

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w
Warszawie w dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 11.00
w budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68 , sala konferencyjna IV piętro

Informacja dla osób zainteresowanych przyjęciem gościa
z Teksasu w swoim gospodarstwie


Termin trwania Programu: 4 czerwca – 5 lipca 2019 r.
Długość pobytu w gospodarstwie: 7 czerwca – 4 lipca 2019 r.
Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, drobiu, mleka, bydła mięsnego
Wymagania językowe: w gospodarstwie powinna być co najmniej jedna osoba posługująca się językiem angielskim

Wymagania dotyczące pobytu w gospodarstwie

1. Uczestnik Programu mieszka z rodziną goszczącą i traktowany jest na takich warunkach jak inni członkowie rodziny
2. Uczestnik Programu bierze udział w codziennych zajęciach razem z rodziną goszczącą
3. Uczestnik Programu uczy się i poznaje polskie rolnictwo, kulturę i zwyczaje polskiej rodziny
4. Może uczestniczyć w wyjazdach turystycznych, ale rodzina goszcząca nie ma takiego obowiązku
5. Koszty pobytu w gospodarstwie pokrywa rodzina goszcząca
6. Uczestnik Programu jest ubezpieczony na czas pobytu w Polsce

Inne informacje

1. Grupa młodych rolników z Teksasu przylatuje do Polski 4 czerwca 2019 r. i uczestniczy w trzydniowym
    programie wprowadzającym organizowanym przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych i Centrum
    Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
2. Uczestnika Programu należy odebrać z Warszawy w dniu 7 czerwca 2019 roku i przywieźć do Warszawy w dniu
    4 lipca 2019 roku.
3. Zainteresowane osoby z rodzin goszczących mogą wspólnie z Amerykanami uczestniczyć w spotkaniach w dniu
    7 czerwca 2019 roku przewidzianych w programie wprowadzającym w tym dniu.
4. Rodziny goszczące są zaproszone na spotkanie podsumowujące Program i wspólny obiad w dniu 4 lipca 2019 roku.
5. Osoby goszczące Amerykanów otrzymają pisemne podziękowania za udział i pomoc w organizacji Programu.
6. Przedstawiciel rodziny goszczącej wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną dot. RODO i
    przesyła je na adres:

Katarzyna Boczek, z-ca dyrektora

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów oraz na adres e-mail:
k.boczek@cdr.gov.pl

Kontakt
do koordynatora Programu Wymiany, Katarzyny Boczek
tel 604 477 651 e-mail: k.boczek@cdr.gov.pl

lub Prezesa Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Stanisława Kacperczyka
tel 604 186 906 e-mail: info@granoba.p

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Formularz zgłoszeniowy 2019 II
Application form 2019 II
Zobowiązanie 2019 II
Zaproszenie do programu 2019 II
Ulotka Program 2019-1 II


Rozmowy Ministra Rolnictwa z rolnikami


Grudzień 14, 2018

W siedzibie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi 13 grudnia br. miała miejsce rozmowa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego
z rolnikami, przedstawicielami Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, którym przewodniczył przewodniczący
Federacji Marian Sikora. W spotkaniu wziął udział Stanisław Kacperczyk, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

– Federacja zrzesza producentów rolnych z różnych branż. Jest też członkiem unijnych organizacji rolników. Dlatego też
rozmowy z przedstawicielami tak dużej grupy rolników są dla mnie bardzo istotne i cenne – podkreślił szef resortu rolnictwa.

W opinii ministra jest to najlepsza forma szukania rozwiązań problemów pojawiających się w rolnictwie.

– Systematycznie odbywane spotkania z przedstawicielami rolników służą nie tylko omówieniu pojawiających się wyzwań, ale
także rozpatrzeniu przedkładanych propozycji i poszukiwaniu wspólnych rozwiązań – zwrócił uwagę minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Omawiana była sytuacja na głównych rynkach rolnych, kwestie dotyczące rolniczego handlu detalicznego oraz produkcji
marginalnej, ograniczonej i lokalnej. Ponadto poruszono sprawy handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi.,
rolnictwa precyzyjnego i zrównoważonego.

– Nasze działania to wspólna praca na rzecz polskiego rolnictwa i naszej Ojczyzny – podsumował spotkanie minister Jan
Krzysztof Ardanowski.

W skład Federacji wchodzi 27 krajowych związków rolniczych zrzeszeń branżowych (w tym PZPRZ), które obejmują podstawowe
sektory w rolnictwie. FBZPR jest członkiem Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych w Unii Europejskiej – Copa i Głównego
Komitetu Spółdzielczości Rolniczej w UE – Cogeca.

Foto: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego to same korzyści!


Listopad 21, 2018

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zachęca wszystkich rolników do zwrócenia większej uwagi na korzyści
wynikające ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Szerzej na ten temat m.in. w poniższym materiale,
opublikowanym w najnowszym wydaniu dwutygodnika AGRO SERWIS.
Zboże – to polskie złoto


Październik 17, 2018

Rekomenduje prof.Tadeusz Pawłowski, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Wybitny Promotor

Agrobiznesu RP 2015: – Andrzej Muszyński i Przemysław Bochat, jako członkowie władz Polskiego Związku Producentów Roślin
Zbożowych, z wielką pasją realizują statutowe cele organizacji polskich zbożowców. Godne podkreślenia jest ich
zaangażowanie w godne reprezentowanie Związku wobec decydentów krajowych i zagranicznych, a także wielki wkład
w działalność promocyjno-szkoleniową oraz bliską współpracę z placówkami naukowo-badawczymi.


Copyright © 2015-2019 pieczywocaloziarniste.pl